Vstřikovače

Vstřikovače Common Rail

JAK SE OPRAVUJÍ VSTŘIKOVAČE V AUTORIZOVANÉ SÍTI ? JAKÁ JSOU RIZIKA NEODBORNÝCH, ČI PODVODNÝCH OPRAV?

Všechny opravy vstřikovačů provází přísný technologický postup, kterým autorizovaná síť pro jednotlivé značky dává zákazníkům záruku nejvyšší kvality opraveného vstřikovače. Bez přístrojů do firmy HARTRIDGE není možné výsledek opravy a tím i nejvyšší kvalitu nejen kontrolovat, ale ani garantovat. KAŽDÁ OPRAVA MUSÍ ZAHRNOVAT KOMPLETNÍ RENOVACI (REPASI) a obsahuje výměnu trysky, kontrolního ventilku přepadů, systému pružin a kalibračního kolíčku k ovládání otevíracího tlaku v případě Delphi vstřikovačů a podoná situace je u ostatních výrobků ostatních značek. V některých případech bez výměny adaptační příruby není možné vstřikovač kvalifikovaně opravit. Přístup k těmto náhradním dílům má výhradně autorizované, smluvní Diesel Centrum jednotlivých značek.

Při výměně jen části komponentů při renovaci vstřikovače, dojde ke změně tlaků, tedy charakteristiky vstřikovače a tím dojde k vyššímu namáhání již použitého (nevyměněného) dílu, jehož životnost se velmi rychle zkrátí na měsíce, tedy jen několik tisíc kilometrů provozu bez možnosti reklamace.

Na trhu se objevují náhradní díly z Číny a Polska a jejich kvalita není příliš uspokojivá. Cena je na úrovni cca 1/3 – 1/2 skutečných nákladů, životnost je však ještě menší, než jejich cena. Pokud na trhu naleznete nápadně výhodný vstřikovač, je velmi pravděpodobné, že jeho životnost Vás nepotěší a investice do zprovoznění systému vstřikování se jen o tento pokus ušetřit prodraží.

Součástí každého poškození komponentů Common Rail, musí být kontrolován celý systém, tedy kvalita paliva na mechanické nečistoty, stav vysokotlakého čerpadla a stav vstřikovačů jako celek. S podceněním jakékoli fáze jednoznačně dojde k dalším poškozením a při pouze dílčí investici do řešení problému, jen hlubším nákladům.

VYŽADUJTE NEJVYŠŠÍ KVALITU, V KONEČNÉM DŮSLEDKU JE NEJLEVNĚJŠÍ !!